Наші наробки


Модель формування готовності учнів до профільного й професійного самовизначенняВся діяльність проводилися за такими напрямами:

Інноваційна діяльність щодо вдосконалення навчальної роботи учнів:

 Педагогічний супровід розвитку математичних здібностей учнів загальноосвітнього закладу в умовах профільного навчання (О.С. Ракша).

  Вплив стилю навчальної діяльності на професійне самовизначення учнів (С.А. Голубєва).
Специфіка психологічних та психофізіологічних характеристик учня як чинник вибору природничо-математичногопрофілю навчання (Т.П. Сізова).

Інноваційна діяльність щодо вдосконалення трудового виховання школярів основної та старшої школи:

 Профорієнтаційні ігри як засіб професійного самовизначення учнів (М.П. Македонська).
  Розвиток спеціальних творчих здібностей учнів 8-9-х класів в позаурочній діяльності як передумова професійного самовизначення у природознавчому напрямку (І.Г. Щербань). 

 

    

Оновлення змісту роботи з батьками учнів

Робота з батьками з профільного та професійного самовизначення учнів (Л.О. Семененко).


Робота з батьками з профільного та професійного самовизначення учнів (Н.О.Зав'ялова).

  

   Соціально-психологічний супровід профільного та професійного самовизначення учнів

 Індивідуальний супровід профільного й професійного самовизначення учнів основної школи, які знаходяться в соціально небезпечному положенні (М.І. Каратанас).
Психологічний супровід профільного самовизначення учнів в допрофільній та профільній підготовці (Н.М.Вербицька).

0 коментарі:

Дописати коментар