понеділок, 19 травня 2014 р.

Звіт пройшов

23 квітня пройшов черговий звіт по роботі експериментального майданчика.

Сама необхідність вирішення проблеми допрофесійної підготовки учнів постає з Концепції профільного навчання в старшій школі, де закладено нові підходи до організації освіти в сучасній школі, а саме: створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. При цьому найповніше реалізуватиметься принцип особистісно-орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учнів у виборі власної освітньої траєкторії (Концепція профільного навчання).
Але ще у багатьох учнів шкіл не сформована потреба у своєму подальшому саморозвитку та одержані освіти після закінчення школи, немає стійкої мотивації на прикладання зусиль для отримання якісної освіти. Зазвичай вони здійснюють цей вибір під впливом випадкових факторів: «за компанію», з товаришами, за порадою дорослих, які часто неадекватно оцінюють здібності та можливості дітей. Нерідко школярі потрапляють під вплив засобів масової інформації та суспільних стереотипів, вважаючи, що мають достатньо інформації про ту чи іншу професію.
Все це свідчить про те, що у дітей, як правило, професійні наміри ще не сформовані, тому і виникає необхідність допрофесійної підготовки.
Подана система дослідно-експериментальної роботи нашої школи базується на активній іноваційній діяльності вчителів-експериментаторів, що спрямована на вдосконалення змісту сучасної профорієнтаційної роботи з учнями основної та старшої школи, розробку й апробацію інноваційних методів, прийомів і форм її реалізації в умовах профільного навчання, допрофільної підготовки та допрофесійного навчання.
Отже, роботи зроблено чимало, досягнуто певних успіхів, а значить досвід роботи треба й необхідно поширювати серед інших шкіл району, області. З цією метою, а також з метою обміну досвідом у школі створено блог учителів-експериментаторів.
Фотоальбом

0 коментарі:

Дописати коментар