Про нас

Дніпрорудненську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів «Світоч»  по праву називають школою нового типу, бо з 1991 р. педагогічний колектив перебуває в режимі інноваційної діяльності. Школа - експериментальний майданчик Обласного інституту післядипломної освіти:
  •  з 1999 з теми: «Вивчення основ наук із застосуванням комп’ютера»
  • з 2010 року школа здійснює експериментальну діяльність з теми «Формування готовності в учнів основної та старшої школи до профільного та професійного навчання».

Наші вчителі-експериментатори

Куцарєва Марина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури, педагогічний стаж - 25 років, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, переможець районного конкурсу "Вчитель року", "Відмінник освіти України".
Процес проектування і реалізації вчителями-експериментаторами індивідуальних освітньо- професійних маршрутів інноваційної діяльності здійснювався за допомогою створення такого середовища, в якому відбувається активізація їх професійно-розумової діяльності педагогів, спрямованої не лише на реалізацію інноваційних дій, але й на самого себе та учня як партнера.
Щербань Ірина Георгіївна, вчитель біології, педагогічний стаж - 23 роки, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.
Тема дослідження: «Розвиток спеціальних творчих здібностей учнів як передумова професійного самовизначення у природознавчому напрямку».
Пильна увага до виявлення і розвитку дітей з творчими здібностями викликана тим, що в наш час стрімко відбуваються соціальні зміни, в суспільстві різко зростає особистісна і соціальна значимість вміння творчо мислити і працювати, тому проблема розвитку творчих здібностей в учнів є актуальною. Важливим завданням сучасної школи є створення психологічного комфорту для учнів і можливостей їхнього інтенсивного розвитку у відповідності з індивідуальними потребами і здібностями.
Голубєва Світлана Анатоліївна, вчитель математики та фізики, педагогічний стаж - 27 років, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.
Тема дослідження: «Взаємозв’язок стилю пізнавальної діяльності і професійних уподобань учнів».
Змістом активного професійного самовизначення є процес самопізнання, самооцінювання, саморозвитку. На підставі з’ясування того, що саме із перерахованого домінує в актуальній діяльності людини – умови, ситуації чи її власні цілі професійної спрямованості у школярів корекційна робота педагога повинна спрямовуватися відповідно.
Ракша Олена Сергіївна, вчитель математики, педагогічний стаж - 15 років, кваліфікаційна категорія - спеціаліст ІІ категорії. 
Тема дослідження: «Педагогічний супровід розвитку математичних здібностей учнів загальноосвітнього закладу в умовах профільного навчання».
Як показує практика, комплекс завдань для самостійної роботи сприяє розвитку навчальних математичних здібностей, а комплекс індивідуалізованих завдань – розвитку творчих математичних здібностей. Сукупність цих двох рівнів передбачає розвиток математичних здібностей в учнів.
Сізова Тетяна Петрівна, учитель географії, педагогічний стаж - 17 років, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії.
Тема дослідження: «Специфіка психологічних та психофізіологічних характеристик учня як чинник природничо-математичного профілю".
В процесі формування в учнів готовності до вибору професій необхідно звертати увагу на такі індивідуальні особливості: інтереси, нахили учнів.
Психологічні інтереси відрізняються конкретністю і цілеспрямованістю. Це інтерес до тієї професії, яку обирає для себе школяр.
Македонська Марія Пилипівна, вчитель французької мови, педагогічний стаж - 35 років, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії.
Тема дослідження: «Профорієнтаційні ігри як засіб професійного самовизначення учнів».
В онтогенезі людини відбуваються певні стадії розвитку від наочно-маніпуляційних і контактно-емоційних ігор дитинства через рольові ігри й ігри з правилами дитячого віку до складніших видів ігор підлітків і дорослих, спрямованих на самоствердження і на програвання в уяві варіантів і перспектив власного самовизначення розвитку.
Семененко Лариса Олександрівна, вчитель історії, педагогічний стаж - 38 років, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.
Тема дослідження: «Робота з батьками з профільного та професійного самовизначення учнів».
Педагог допомагає учневі визначити наявність і спрямованість своїх професійних інтересів і схильностей, особових і ділових якостей, необхідних для опанування певною сферою професійної праці; інформує його про зміст і умови праці в межах професії, що цікавить; знайомить з правилами ухвалення рішення і планування своєї професійної траєкторії. Остаточний же вибір майбутньої професії залишається за самою людиною.
Зав'ялова Наталія Олексіївна, вчитель історії та правознавства, педагогічний стаж - 19 років, кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії.Тема дослідження: «Робота з батьками з профільного та професійного самовизначення учнів».
Допомагає учневі визначити наявність і спрямованість своїх професійних інтересів і схильностей, особових і ділових якостей, необхідних для опанування певною сферою професійної праці.
Каратанас Марина Іванівна, соціальний педагог, педагогічний стаж - 8 років, кваліфікаційна категорія - спеціаліст ІІ категорії.
Тема дослідження: «Індивідуальний супровід профільного самовизначення учнів основної школи, які знаходяться в соціально небезпечному положенні».
Розв’язання проблеми «важкого підлітка безпосередньо залежить від його професійного визначення, від того, на скільки обґрунтовано та свідомо він підійде до вирішення цього питання, на скільки своєчасно йому буде надано допомогу. Вибір учнями професії потребує керівництва та педагогічного контролю, які передбачають не тільки профорієнтаційну роботу з ознайомлення з різними професіями, але і безпосередньо впливають на вибір професії.
Вербицька Наталія Миколаївна, практичний психолог, педагогічний стаж - 26 років, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії.
Тема дослідження: «Психологічний супровід профільного самовизначення учнів у допрофільній та профільній підготовці».
Теоретичну базу становлять положення гуманістичної психології,теоретичні праці з проблем розвитку особливості її самосвідомості, положення педагогічної та виховної психології про закономірності психологічного розвитку особистості в юнацькому віці, дослідження з проблем самовизначення особистості та її професійного самовизначення, теоретичні розробки з проблем професійної орієнтації, професійної консультації та практики профконсультації.


0 коментарі:

Дописати коментар